K.STONE DESERT 60x120
K.STONE DESERT
ModeloFormatoCódigoGrupo tarifaFamiliaUsoAcabadoVariación cromáticaColocaciónUNE-EN ISO 10545-7UNE 41901:2017 EXDIN 51130DIN 51097(PTV) DRY(PTV) WETANSI A326.3UPECFicha técnica
K.STONE DESERT60x120035.869.0364.00038M92COMPACTTO PEDRA-GRES PORCELÁNICOPOLIVALENTEMATE RECTIFICADOVARIACION MODERADARECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA-CLASE 1R10-LowModerate
K.STONE DESERT60x120039.869.0364.00038M105COMPACTTO PEDRA SEMIPULIDO-GRES PORCELÁNICO RECTF.POLIVALENTESEMIPULIDOVARIACION MODERADARECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA-CLASE 1R10-
PACKINGLIST
FormatoEnvaseUMPz/CajaM2/CajaCj/PalletM2/PalletKg/CajaKg/Pallet
8692M221.443246.0834.51104
60x120 K.STONE DESERT<br>
60x120 K.STONE OPALO<br>20x120 K.WOOD LIGHT<br>
60x120 K.STONE OPALO<br>20x120 K.WOOD SILVER<br>