AT.CEYLON BRILLO 60x60
AT.CEYLON BRILLO
ModeloFormatoCódigoGrupo tarifaFamiliaUsoAcabadoVariación cromáticaColocaciónUNE-EN ISO 10545-7UNE 41901:2017 EXDIN 51130DIN 51097(PTV) DRY(PTV) WETANSI A326.3UPECFicha técnica
AT.CEYLON BRILLO60x60017.840.0804.04098M32GRES PORCELÁNICO ESMALTADOPAVIMENTOBRILLO RECTIFICADOVARIACION MODERADAPEI IV---
PACKINGLIST
FormatoEnvaseUMPz/CajaM2/CajaCj/PalletM2/PalletKg/CajaKg/Pallet
84029M241.443043.230900
60x60 AT.CEYLON BRILLO<br>
60x60 AT.CEYLON MATE<br>