CAT������������LOGO UNIVERSE 2022

NEW

ESSENZA PLUS

120x120 / 60x120

COMPACGLASS-GLAZED PORCELAIN TILES

NEW

ESSENZA-PASTA-BLANCA

40x120 / 30x90

WHITE BODY WALL TILES

EXETER

20x60 / 20x60

WHITE BODY WALL TILES

FENIX

60x120 / 30x30

LEVIGLASS-POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES

NEW

FIUME

30x60 / 60x60 / 60x120 / 30x30

DECORSTONE-PORCELAIN TILES (COLOURED BODY)

FORVM

60x60 / 30x90 / 30x90

COMPACGLASS-GLAZED PORCELAIN TILES / WHITE BODY WALL TILES /

FRONDA

20x60

RED BODY FLOOR TILES

GARDA

120x120 / 30x60 / 45x90 / 60x60 / 60x120 / 30x30

LEVIGLASS-POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES

GEBEL-TABELLA

40x120

WHITE BODY WALL TILES

NEW

GOLDEN PASTA BLANCA

40x120 / 33.3x100 / 30x90

WHITE BODY WALL TILES

GRAVEL

20x60

RED BODY WALL TILES

GREENPARK

60.8x60.8

DECORSTONE-PORCELAIN TILES (COLOURED BODY)

GREENWICH

20x120

DECORSTONE-PORCELAIN TILES (COLOURED BODY)

GROTTO

120x120 / 30x60 / 60x60 / 60x120 / 75x75 / 30x30

LEVIGLASS-POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES / COMPACGLASS-GLAZED PORCELAIN TILES

HESSE

75x150

COMPACTTO PEDRA-PORCELAIN TILES

IMBROS

33.3x100

WHITE BODY WALL TILES

IMPERIUM

30x60 / 60x60 / 60x120 / 75x75 / 30x30

LEVIGLASS-POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES / COMPACGLASS-GLAZED PORCELAIN TILES

INZA

120x120

DECORSTONE-PORCELAIN TILES (COLOURED BODY)

K-SLATE

30x30 / 60x120 / 30x60 / 60.5x60.5 / 60x120 / 60x90

COMPACTTO PEDRA-PORCELAIN TILES / COMPACTTO PEDRA-RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES

K-STONE

30x30 / 60x120

COMPACTTO PEDRA-PORCELAIN TILES / COMPACTTO PEDRA-RECTIFIED SEMIPOLISHED PORCELAIN TILES

K-WOOD

20x120

COMPACTTO PEDRA-PORCELAIN TILES

KASHMIR

30x60 / 45x90 / 60x60 / 60x120 / 75x75 / 30x30

LEVIGLASS-POLISHED GLAZED RECTIFIED PORCELAIN TILES / COMPACGLASS-GLAZED PORCELAIN TILES

KAURI

40x120

WHITE BODY WALL TILES

KEDIRI

30x90

WHITE BODY WALL TILES

Loading...