ARCOIRIS AMARILLO
ARCOIRIS AMARILLO
ModeloFormatoCódigoGrupo tarifaFamiliaUsoAcabadoVariación cromáticaColocaciónUNE-EN ISO 10545-7UNE 41901:2017 EXDIN 51130DIN 51097(PTV) DRY(PTV) WETANSI A326.3UPECFicha técnica
ARCOIRIS AMARILLO31,6x31,6 Malla009.094.0011.01587P28PAVIMENTO PASTA ROJAPOLIVALENTEBRILLOASPECTO UNIFORME----
PACKINGLIST
FormatoEnvaseUMPz/CajaM2/CajaCj/PalletM2/PalletKg/CajaKg/Pallet
9411PZ111.14852.816.5792
31,6x31,6 Malla COLORES 1<br>31X31 ARCOIRIS AMARILLO<br>31X31 ARCOIRIS TURQUESA<br>31X31 ARCOIRIS CARMIN<br>31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>
25x50 Dec AGA.2.LINEAS PISTACHO<br>25x50 Dec AGATHA LUNARES PISTACHO<br>25x50 Dec AGA.1.LINEAS PISTACHO<br>25x50 AGATHA BLANCO<br>25x50 AGATHA PISTACHO<br>31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>
25x50 AGATHA AMARILLO<br>25x50 AGATHA BLANCO<br>25x50 Dec AGATHA LUNARES AMARILLO<br>31X31 ARCOIRIS NARANJA<br>31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>25x50 Dec AGA.2.LINEAS AMARILLO<br>
31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>
31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>31,6x31,6 Malla COLORES 1<br>
25x50 Dec PARTY 2 LINEAS 1<br>31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>25x50 AGATHA BLANCO<br>25x50 Dec PARTY LUNARES 1<br>25x50 Dec PARTY 1 LINEAS 1<br>
31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>25x50 Dec AGA.1.LINEAS CARMIN<br>25x50 Dec AGATHA LUNARES CARMIN<br>31,6x31,6 Malla COLORES 1<br>25x50 Dec AGA.2.LINEAS CARMIN<br>25x50 AGATHA CARMIN<br>25x50 AGATHA BLANCO<br>25x50 Dec PARTY 1 LINEAS 1<br>
25x50 AGATHA BLANCO<br>25x50 AGATHA TURQUESA<br>31X31 ARCOIRIS BLANCO<br>25x50 Dec AGA.2.LINEAS TURQUESA<br>31X31 ARCOIRIS TURQUESA<br>25x50 Dec AGA.1.LINEAS TURQUESA<br>